Platebjelkebro (JSB)

Jansons platebjelkebroer (JSB) ble designet for midlertidig bruk, spesielt i områder med stor trafikktetthet og der det er behov for et brostrekk på opptil 43,5 meter.

Broseksjonene blir transportert til monteringsstedet så enkelt som ett stykke dersom der er mulig, og deretter satt sammen og montert til en komplett bro på kort tid. Seksjonene kan sammenkoples både på langs og på tvers, og åpner således et enormt spekter av alternativer for brostrekk og passasjebredder. Seksjonene er helt og holdent produsert av høykvalitets stål, og er utstyrt med brodekk av stål, som er forsterket med kanaler.

 

 

 

JSB 100-serie

Løsning
Broer
Type
JSB
Seksjonslengde
6, 9, 12 and 24m
Seksjonsbredde
3½m
Topplag
Stone-chippings
Dekkhøyde inkludert støtte
1.18m
Maksimalt fritt spenn
30m (Eurocode)
Sikkerhetsrekkverk
Traffic, pedestrian
Ekstern gangsti
1, 1½ and 2m width

JSB 200-serie

Løsning
Broer
Type
JSB
Seksjonslengde
10½, 13½, 19½m
Seksjonsbredde
2½m
Topplag
Stone-chippings
Dekkhøyde inkludert støtte
1.21m
Maksimalt fritt spenn
37½m (Eurocode)
Sikkerhetsrekkverk
Traffic, pedestrian
Ekstern gangsti
1, 1½ and 2m width

JSB 300-serie

Løsning
Broer
Type
JSB
Seksjonslengde
10½, 13½, 19½m
Bredde
3½m
Topplag
Stone-chippings
Dekkhøyde inkludert støtte
1,21m
Maksimalt fritt spenn
43½m (Eurocode)
Sikkerhetsrekkverk
Traffic, pedestrian
Ekstern gangsti
1, 1½ and 2m width

Platebjelkebro (JSB)

  • Brolengde opptil 43,5 meter
  • Kan sammenkoples både på langs og på tvers
  • Alternativ for hengslet sammenkopling
  • Primære og sekundære baner
  • For generell trafikk og tungtrafikk
Platebjelkebro

Referanseprosjekter

Ulvenkrysset (E6) midllertidige Gangbro Oslo
Prosjekt

Ulvenkrysset (E6) midllertidige Gangbro Oslo

An existing footbridge crossing the E6 in Oslo, had to be replaced with the re-use of existing supports and with the same lay-out as the existing brid...
Tilgjengelighet over hele verden
Prosjekt

Tilgjengelighet over hele verden

Janson Bridging jobber ikke bare med å forbedre tilgjengeligheten i Europa. Men også i resten av verden. Dette gjør vi med vår bussenhet Janson Bridgi...
Platepongtong
Løsning

Platepongtong

Jansons platepongtonger er passende som flytende broer for store arrangementer eller for vedlikeholdsarbeid på vann. Våre koplet platepongtonger er al...